top of page

"Jag testar mina tankar och observationer och gestaltar sinneliga rum. Just nu präglas mycket av mitt konstnärliga arbete av utforskandet av flykten från och/eller konfrontationen med de slut vi möter i vardagen - som slutet av ett gott glas vin eller slutet av själva livet."

bottom of page